Wprowadzenie w technologie XML. Wyklad specjalizujący

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Alexander Denisjuk

  1. Wyklady
  2. Plik źródłowy wykładów
  3. Sylabus

Materiały pomocnicze

  1. RSS
  2. DTD
  3. WML
  4. XLS
  5. XML Schema

Test Przykładowy

copyleft A. Denisjuk 2007, 2008

Valid XHTML 1.0 Strict