Programowanie w języku R

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aleksander Denisiuk

Wykłady

 1. Wprowadzenie. Analiza danych
 2. Podstawy R
 3. Typy danych
 4. Dane jednowymiarowe: testy statystyczne
 5. Dane dwuwymiarowe: analiza zależności
 6. Dane wielowymiarowe: data mining
 7. Analiza szeregów czasowych
 8. Funkcje w R
 9. Programowanie obiektowe w R

Ćwiczenia

 1. Podstawy R
 2. Typy danych w R
 3. Analiza danych jednowymiarowych
 4. Analiza danych dwuwymiarowych

Linki

Literatura

 1. Przemysław Biecek: Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GiS, 2017.
 2. А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова, А. И. Коробейников, С. А. Назарова, С. В. Петров, В. Г. Суфиянов: Наглядная статистика. Используем R! 2014.
 3. Hadley Wickham: Advanced R Chapman & Hall/CRC The R Series, 2014.
 4. Christophe Genolini: A (Not So) Short Introduction to S4 2008.
 5. Jared P. Lander: Język R dla każdego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna. Promise, 2018.
 6. R Development Core Team: The R Manuals. 2019.
 7. Google: Google's R Style Guide.

Zaliczenie i Oceny

NowośćWyniki zaliczenia

NowośćRejestracja na kolokwium poprawkowe 13 czerwca 2019 roku, 9:45

Rejestracji czynna od 2019-05-31 11:30 do 2019-06-12 13:00. Obowiązuje hasło z poprzedniego kolokwium.

Egzamin

Test z 20 pytań, Każda poprawna odpowiedź warta jest 1 punkt. Zasady zaliczenia:

Punkty za aktywność na wykładach

Osoba aktywna na wykładach dostaje punkty. Osoba nieaktywna bądź nieobecna na wykładach dostaje punkty ujemne. Otzrymane punkty sumują się z punktami z testu egzaminacyjnego. W szczególności, studentka, która otrzyma 11 punktów za aktywność na wykładach może dostać ocenę 3 bez konieczności przychodzenia na egzamin. Analogicznie, mając −10 punktów też można nie przychodzić na egzamin.

Zwolnienie z egzaminu

W semestrze letnim 2018/2019 w trybie eksperymentalnym ocena 3 i wzwyż z kolokwiów zwalnia z egzaminu. Punkty za aktywność na wykładach sumują się z punktami z kolokwium (jeden punkt za aktywność to 10% rozwiązanych zadań).

Zaliczenie ćwiczeń

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie dwóch kolokwiów programistycznych. Ocena zależy od ilości rozwiązanych zadań: