Programowanie w języku R

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aleksander Denisiuk

Wykłady

 1. Wprowadzenie. Analiza danych
 2. Podstawy R
 3. Typy danych
 4. Dane jednowymiarowe: testy statystyczne
 5. Dane dwuwymiarowe: analiza zależności
 6. Dane wielowymiarowe: data mining
 7. Analiza szeregów czasowych
 8. Funkcje w R
 9. Programowanie obiektowe w R
 10. Programowanie funkcyjne w R

Ćwiczenia

 1. Podstawy R
 2. Typy danych w R
 3. Analiza danych jednowymiarowych
 4. Analiza danych dwuwymiarowych
 5. Programowanie obiektowe

Linki

Literatura

 1. Przemysław Biecek: Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GiS, 2017.
 2. А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова, А. И. Коробейников, С. А. Назарова, С. В. Петров, В. Г. Суфиянов: Наглядная статистика. Используем R! 2014.
 3. Nathaniel D. Phillips: YaRrr! The Pirate’s Guide to R, 2018.
 4. Hadley Wickham: Advanced R Chapman & Hall/CRC The R Series, 2019.
 5. Garrett Grolemund, Hadley Wickham: R for Data Science O’Reilly, 2017.
 6. Christophe Genolini: A (Not So) Short Introduction to S4 2008.
 7. Jared P. Lander: Język R dla każdego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna. Promise, 2018.
 8. R Development Core Team: The R Manuals. 2019.
 9. Google: Google's R Style Guide.

Zaliczenie i Oceny

Wyniki zaliczenia

Rejestracja na kolokwium 13 czerwca 2024 roku, 15:00 (Ostatnia Szansa)

Rejestracjia czynna od 2024-06-04 11:30 do 2024-06-10 13:00. Obowiązuje hasło 20Ostatnia*Szansa24

Zaliczenie

Zaliczenie odbędzie się na podstawie dwóch kolokwiów programistycznych. Ocena zależy od ilości rozwiązanych zadań:

Kolokwium Przykładowe