Aleksander Denisiuk

Pracownia dyplomowa

Celem pracowni dyplomowej jest przygotowanie pracy inżynierskiej.

Zaliczenie

 1. Dokumentacja:
  • Opis problemu
  • Cele aplikacji
  • Kontekst aplikacji (użytkownicy, powiązane systemy)
  • Funkcjonalność
  • Wymagania jakościowe i inne
  • Wizja konstrukcyjna
  • Ograniczenia, strategia realizacji projektu
  • Zagrożenia projektu
  • Harmonogram prac
  • Kryteria osiągnięcia sukcesu
  • Słownik pojęć
 2. Wersja prototypowa aplikacji
 3. Zaliczenie i wpisanie ocen do USOSu odbędzie się na ostatnim zajęciu, i.e. 9 czerwca 2020 roku.
 4. Nie ma możliwości poprawki oceny po 9 czerwca 2020 roku.

Klasa uwmthesis

Dokumentację i pracę dyplomową można pisać w LaTeXu .