Obciążenie sal na Wydziale Matematyki
i Informatyki, studia stacjonarne

SEMESTR LETNI
2016/2017

Sale wszystkie B, C/1, C/2, A2/7, A2/6, A3/7, A1/6, A2/15, A1/7, A3/6, D2/14, D0/9, E0/13, E1/14, A2/16, A3/15, A3/16, D1/14, D2/16, D2/15, E0/14, E0/15, E1/16, E1/15, A2/17, A3/17, D0/5, D0/4, D1/16, D1/15, E0/8, E1/10, E2/12;
 Aule B, C/1, C/2; uwaga: aula B jest salą ogólnouczelnianą, obsługiwaną przez p. Agnieszkę Zdanowską, tel. wew. 51-51. Zamieszczone tu obciążenie zawiera tylko zajęcia prowadzone dla Wydziału Matematyki i Informatyki.
Sale audytoryjne (ćwiczeniowe) A2/7, A2/6, A3/7, A1/6, A2/15, A1/7, A3/6, D2/14, D0/9, E0/13, E1/14;
Sale komputerowe A2/16, A3/15, A3/16, D1/14, D2/16, D2/15, E0/14, E0/15, E1/16, E1/15;
Sale specjalistyczne A2/17 - sala z ograniczonym dostępem (szczegóły pod linkiem 'Rezerwowanie sal')
A3/17, D0/5, D0/4, D1/16, D1/15, E0/8, E1/10, E2/12 - sale wyłączone z rezerwacji;

SESJA LETNIA
razem z sesją poprawkową 2016/2017
(19 czerwca 2017 - 2 lipca 2017 oraz 4 września 2017 - 17 września 2017)

Sale wszystkie B, C/1, C/2, A2/7, A2/6, A3/7, A1/6, A2/15, A1/7, A3/6, D2/14, D0/9, E0/13, E1/14, A2/16, A3/15, A3/16, D1/14, D2/16, D2/15, E0/14, E0/15, E1/16, E1/15, A2/17, A3/17, D0/5, D0/4, D1/16, D1/15, E0/8, E1/10, E2/12;
Aule C/1, C/2;
Sale audytoryjne (ćwiczeniowe) A2/7, A2/6, A3/7, A1/6, A2/15, A1/7, A3/6, D2/14, D0/9, E0/13, E1/14;
Sale komputerowe A2/16, A3/15, A3/16, D1/14, D2/16, D2/15, E0/14, E0/15, E1/16, E1/15;
Sale specjalistyczne A2/17 - sala z ograniczonym dostępem (szczegóły pod linkiem 'Rezerwowanie sal')
A3/17, D0/5, D0/4, D1/16, D1/15, E0/8, E1/10, E2/12 - sale wyłączone z rezerwacji;

Rezerwowanie sal