Plan zajęć na kierunku MATEMATYKA
studia stacjonarne
semestr letni, 2013/2014

Oznaczenia grup Przykłady
W grupa wykładowa (zazwyczaj cała specjaność) 1W − grupa pierwsza wykładowa, w praktyce cała specjalność; druga grupa wykładowa istniałaby w przypadku drugiego nurtu tego samego wykładu dla bardzo licznego rocznika

3K − trzecia grupa konwersatoryjna

2S − druga grupa seminaryjna

itd.
K grupa konwersatoryjna
L grupa laboratoryjna
S grupa seminaryjna
DW grupa osób uczęszczających na przedmiot do wyboru


Data aktualizacji: 5 marca 2014, 18:03

rok 1 rok 2 rok 3
specjalność: matematyka stosowana: studia licencjackie studia licencjackie studia licencjackie
specjalność: nauczanie matematyki, studia licencjackie nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, studia licencjackie nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, studia licencjackie
specjalność: nauczycielska w zakresie matematyki z fizyką: studia licencjackie
specjalność: matematyka stosowana: studia drugiego stopnia studia drugiego stopnia
specjalność: nauczanie matematyki: studia drugiego stopnia studia drugiego stopnia