Plan zajęć na kierunku MATEMATYKA
studia stacjonarne
semestr letni, 2014/2015

Uwaga: na początku semestru plan może się zmieniać z dnia na dzień; proszę sprawdzać plan NA TEJ STRONIE każdorazowo w przeddzień zajęć (najlepiej wieczorem).

Wnioski o zmiany w planie można składać w ciągu całego semestru. Obowiązuje następująca procedura:

 1. Wniosek z zmianę w planie należy składać mailem na adres:

  andaw@matman.uwm.edu.pl

 2. Przed złożeniem zniosku należy sprawdzić, czy jest on wykonalny (wolna sala, wolni studenci, zgoda prowadzącego; jeśli wniosek zakłada zamianę zajęć – czy jest zgoda drugiego prowadzącego, itp.)

 3. Ponadto, składając wniosek, należy upewnić się, że jego realizacja nie naruszy uchwały Rady Wydziału o niełączeniu zajęć. Najogólniej mówiąc oznacza to, że w jednym dniu mogą się odbyć co najwyżej dwie godziny tego samego przedmiotu, niezależnie od typu zajęć. Jeśli np. w danym dniu zaplanowano dwie godziny wykładów z przedmiotu X, to w tym samym dniu nie mogą być zaplanowane ćwiczenia z tego przedmiotu. Przedmioty tygodniowo 3-godzinne są rozbijane na bloki dwugodzinne (w jednym tygodniu jeden blok, w drugim dwa bloki). Składający wniosek powinien dołączyć na końcu maila oświadczenie:

  "Oświadczam, że realizacja wniosku nie narusza uchwały Rady Wydziału o niełączeniu zajęć".

 4. Jeśli wniosek narusza uchwałę Rady Wydziału, musi przejść przez skrzynkę pocztową dziekana d/s dydaktycznych:

  akis@uwm.edu.pl

  i zawierać prośbę o przekierowanie na adres wymieniony w punkcie 1.

 5. Wniosek otrzymany w wyniku przekierowania z adresu dziekańskiego będzie traktowany jako zaakceptowany przez dziekana i zrealizowany.

 6. Wniosek bez oświadczenia otrzymany z adresu innego niż dziekański będzie zignorowany.