Intensywne kursy językowe Erasmusa "EILC"

Szanowni Państwo,

Jak co roku informujemy o możliwości udziału naszych stypendystów Erasmusa w intensywnych kursach mniej znanych języków krajów uczestniczących w Erasmusie - czyli w kursach "EILC" (Erasmus Intensive Language Courses). Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa do kraju, w którym mówi się językiem mniej rozpowszechnionym może ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. Przypominamy, że w kursach EILC mogą brać udział tylko stypendyści Erasmusa.

Więcej informacji nt. kursów EILC na naszej stronie oraz na stronie Komisji Europejskiej.

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ STUDENTÓW: 31 MAJA 2006 (kursy letnie 2007) Zachęcamy jednak do jak najwcześniejszego przesyłania zgłoszeń do organizatorów (proszę nie czekać, aż zbierze ich się kilka!), gdyż to zwiększa szanse przyjęcia studentów. Jeśli student przekaże Państwu swój formularz zgłoszeniowy już teraz, to radzimy przesłać go niezwłocznie (po sprawdzeniu i uzupełnieniu).

Sposób ubiegania się o udział w kursach

Zainteresowani stypendyści Erasmusa w roku 2007/2008, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem uczelnianego koordynatora Erasmusa w swojej uczelni. Student wypełnia elektroniczne standardowy formularz zgłoszeniowy i przesyła go pocztą elektroniczną do koordynatora Erasmusa. FORMULARZ dla studenta jest dostępny na naszej stronie i na stronie Komisji, adresy j.w.

Uczelnia powinna wypełnić część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje dane kontaktowe koordynatora/osoby kontaktowej ds. Erasmusa. Formularz musi zostać przesłany elektronicznie przez koordynatora uczelnianego lub biuro Erasmusa bezpośrednio do instytucji organizującej kurs albo, w przypadku niektórych krajów, do agencji narodowych (FINLANDIA, HOLANDIA).

ZGŁOSZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYSŁANE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (pliki Worda; NIE MA wymogu skanowania podpisu koordynatora itp., wystarczy wpisanie danych kontaktowych i nazwiska. Proszę nie wysyłać PDF-ów, tylko standardowy plik Worda).

Szczegółowe informacje o kursach EILC w Europie oraz WYKAZ ORGANIZATORÓW KURSÓW w poszczególnych krajach dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

UWAGA! Na stronie tej nie zamieszczono jeszcze informacji o kursach w niektórych krajach, ale dane te będą na bieżąco aktualizowane, prosimy sprawdzać dostępne informacje.

Od roku 2007/08 nie ma refundacji z Narodowej Agencji

Uczelnie nie będą mogły ubiegać się w Narodowej Agencji o refundację stypendiów wypłaconych swoim studentom na okres udziału w kursie EILC. Jeżeli uczelnia zadecyduje o wypłacie stypendiów dla uczestników EILC, powinna przewidzieć środki na ten cel z własnego budżetu.

Jednocześnie informujemy, że również w Polsce będą organizowane kursy EILC (j.polskiego) dla zagranicznych studentów Erasmusa; w przyszłym tygodniu ogłosimy na stronie www, które ośrodki nauczania j. polskiego zostały wybrane w drodze konkursu.

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata Członkowska-Naumiuk
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Biuro Programów Europejskich
dla Szkolnictwa Wyższego
National Erasmus Agency - Poland
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 022 622 37 12, wew.(ext.) 106
fax: 022 622 37 10
malgorzata.czlonkowska@frse.org.pl
www.frse.org.pl