Aktualności

Kierownictwo Pływalni Uniwersyteckiej uprzejmie informuje, iż do 30 wrzeœśnia 2012 roku studenci UWM będący osobami niepełnosprawnymi mogą korzystać BEZPŁATNIE z Pływalni UWM mieszczącej się przy ul. Tuwima 9 w Olsztynie.

Przy wejœściu na basen należy okazać legitymację studencką oraz dokument potwierdzający stan zdrowia.

Opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje ulga, według cennika zamieszczonego na stronie www.