Wytyczne dotyczące pracy dyplomowej

Wytyczne do pracy magisterskiej / licencjackiej / inżynierskiej

praca powinna zawierać stronę tytułową i streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim

• pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:
AAA_BBB_CCC.pdf gdzie:
AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC , INZ lub MGR)
BBB jest to kod specjalności : Inżynieria systemów informatycznych - 1701; Informatyka ogólna - 1702; Techniki Multimedialne- 1703; Projektowanie systemów informatycznych - 1704; Specjalność nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki – 2002; Matematyka stosowana – 2003; Nauczane matematyki – 2005;
CCC jest to nr albumu
Przykładowa nazwa pliku powinna wyglądać następująco: INZ_1701_123456.pdf

• praca powinna być pisana standardową czcionką odpowiadającą językowi polskiemu, może to być np. Times New Roman lub Arial; rozmiar 12 lub 13 pkt, a w tabelkach 10 lub 12 pkt,

• każda praca musi zawierać płytę na której należy zamieścić ostateczną wersję elektroniczną z APD ze znakiem wodnym ( numerem seryjnym) oraz program o ile był tworzony

• każda płyta powinna być podpisana (imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy) i przyklejona na końcu pracy