Historia Oddziału

  Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Olsztynie powstał w 1973 roku z inicjatywy Kierownika ówczesnej Katedry Statystyki Matematycznej w Akademii Rolniczo-Technicznej, prof. dr. Czesława Platta. Oddział i jego prezes, Prof. Platt odegrały znacząca rolę w integracji olsztyńskiego środowiska matematycznego. Oddział systematyczne zapraszał do wygłoszenia odczytów wiodacych polskich matematyków, co w tamtych latach było jeszcze ważniejsze niż dziś.

  Prezesami Oddziału byli kolejno:

  • Prof. dr Czesław Platt (1925-1995), prezes w latach 1973-1995, wybitny specjalista w obszarze zastosowań statystyki i rachunku prawdopodobieństwa w doświadczalnictwie zootechnicznym, rolniczym i rybackim, a także w problematyce geodezyjnej.
  • Prof. dr hab. Jan Rychlewski (1934-2011), prezes w latach 1995-2004, wybitny mechanik, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk.
  • Prof. dr hab. Aleksy Tralle, prezes w latach 2004-2010.
  • Prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski, prezes w latach 2010-2014.
  • Prof. dr hab. Adam Doliwa, prezes od 2014.

  Oddział dwukrotnie był organizatorem zjazdów Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1983 i 1998 oraz (też dwukrotnie) Forum Matematyków Polskich w latach 2010 i 2016.

  Oddział nadal działa, być moze w mniejszej skali, na rzecz integracji olsztyńskiego środowiska matematycznego. W chwili obecnej jednym z priorytetów jest praca z młodzieżą szkolną.

  Od 11 lat wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki organizowane sa Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Propozycja ich organizowania została zgłoszona przez ówczesnego prezesa prof. Aleksego Tralle. Od 2011 roku z inicjatywy prof. Macieja P. Wojtkowskiego wygłaszane sa odczyty popularnonaukowe dla uczniów (projekt ”Spotkania z Matematyką”).