Zaawansowane Technologie Informatyczne

  • Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  • Długość trwania studiów – 2 semestry (230 godzin)
  • Koszt czesnego: 5000 zł (rozłożone na cztery raty po 1250 zł)
  • Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania - szczegóły pod nr. tel. 664315525
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zaawansowanych Technologii Informatycznych
  • Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 
PRZEDMIOT WYKŁADY  ĆWICZENIA
SEMESTR I
 Systemy operacyjne 10 30
 Programowanie 20 30
 Bezpieczeństwo teleinformatyczne   30
 Tworzenie serwisów internetowych 1    20
SEMESTR II
 Tworzenie serwisów internetowych 1   20
 Bazy danych   40
 Administracja sieci   30