Zaawansowane Metody Analizy i Eksploracji Danych - STUDIA ONLINE

  • Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zaawansowanych Metod Analizy i Eksploracji Danych
  • Zdobyte podczas studiów kompetencje i kwalifikacje widnieją na liście najbardziej pożądanych na obecnym rynku pr
  • Długość trwania studiów – 2 semestry (230 godzin)
  • Realizacja wszystkich przedmiotów odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym, z użyciem pakietu G Suite
  • Koszt czesnego: 5400 zł (rozłożone na cztery raty po 1350 zł)
  • Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania - szczegóły pod nr. tel. 664315525
  • Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 
PRZEDMIOT WYKŁADY  ĆWICZENIA
SEMESTR I
Wprowadzenie do narzędzi analitycznych   20
Analiza struktury procesów masowych 6 10
Techniki graficznej prezentacji danych statystycznych   10
Elementy rachunku prawdopodobieństwa 10 10
Wprowadzenie do Data Mining 10 10
Statystyka matematyczna 8 10
SEMESTR II
Współzależność procesów masowych 8 8
Analiza dynamiki procesów masowych 8 10
Analiza statystyczna wielowymiarowa 6 8
Statystyki bayesowskie   10
Eksploracja i wizualizacja danych   20
Analiza danych w praktyce   38
Problemy społeczne i zawodowe informatyki 10