Zaawansowane metody analizy danych i Data mining w Biznesie

  • Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zaawansowanych Metod Analizy Danych i Data Mining w Biznesie
  • Studia, jako jedne z nielicznych w Polsce, są realizowane pod patronatem SAS Institute Polska. W przypadku zgłoszenia się minimum 20-osobowej grupy, program studiów będzie realizowany w oparciu o licencjonowane oprogramowanie SAS. Wówczas absolwent, którego średnia z ocen końcowych przedmiotów opartych na SAS wyniesie minimum 4,0 uzyskuje również certyfikat  firmy SAS Institute Polska
  • SAS Institute jest partnerem biznesowym największych firm i instytucji w Polsce. Instytucje badawcze sytuują SAS w ścisłej czołówce dostawców analityki oprogramowania i Business Intelligence w naszym kraju.
  • Zdobyte podczas studiów kompetencje i kwalifikacje widnieją na liście najbardziej pożądanych na obecnym rynku pracy

W przypadku mniej licznej grupy program studiów będzie realizowany w oparciu o następujące oprogramowanie: Pakiet R, System Statistica, Microsoft Office.

  • Minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia kierunku - 15
  • Długość trwania studiów – 2 semestry (250 godzin)
  • Koszt czesnego: 5400 zł (rozłożone na cztery raty po 1350 zł)
  • Szczegółowy program studiów do pobrania: PROGRAM

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 
PRZEDMIOT WYKŁADY  ĆWICZENIA
SEMESTR I
 Wprowadzenie do narzędzi analitycznych   20
 Podstawy systemów operacyjnych 12  
 Analiza struktury procesów masowych 6 10
 Techniki graficznej prezentacji danych   10
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i wnioskowania statystycznego 10 8
Współzależność procesów masowych 8 10
Analiza dynamiki procesów masowych 8 10
RAZEM SEMESTR I  44 68
SEMESTR II
Analiza statystyczna wielowymiarowa 6 10
 Statystyki bayesowskie 5 5
 Podstawy metody reprezentacyjnej 6  
Elementy teorii gier 8  
Wprowadzenie do Data Mining 10 20
Analiza biznesowa   56
Problemy społeczne i zawodowe informatyki 12  
RAZEM SEMESTR II  47 91