Zasady rekrutacji na studia

  1. Należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/
  2. O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w systemie https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/
  3. Rejestracji należy dokonać do
  • 17 listopada 2017 r. - na kierunek Zaawansowane technologie informatyczne
  • 24 listopada 2017 r. - na kierunek Data science w praktyce
  • 15 lutego 2018 r. - na kierunek Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie
  1. Zajęcia (kierunki Zaawansowane technologie informatyczne i  Data science w praktyce) rozpoczynają się w drugiej połowie listopada 2017 r.
  2. Zajęcia na kierunku Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie rozpoczynaja się w semestrze letnim.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także dokumentacji słuchaczy udziela
Sekretarz Studiów mgr Kinga Cudna.