Zasady rekrutacji na studia

  1. Należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_20_21_SP/
  2. O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w systemie https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_20_21_SP/
  3. Rejestracji należy dokonać do 23 października 2020 r.
  4. Zajęcia rozpoczynaja się  w październiku / listopadzie  2020 r.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także dokumentacji słuchaczy udziela
Sekretarz Studiów mgr Kinga Lecko tel. 664 31 55 25.