Zasady rekrutacji na studia

  1. Należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_20_21_SP/
  2. O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w systemie https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_20_21_SP/
  3. Rejestracji należy dokonać do 30 września 2020 r. - na wszystkie kierunki
  4. Zajęcia rozpoczynaja się  w październiku  2020 r.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także dokumentacji słuchaczy udziela
Sekretarz Studiów mgr Kinga Lecko tel. 664 31 55 25.