Zasady rekrutacji na studia

  1. Należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwm.edu.pl/
  2. O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w systemie https://irk.uwm.edu.pl
  3. Rejestracji należy dokonać do 30 sierpnia 2018 r. - na wszystkie kierunki
  4. Zajęcia na wszystkich kierunkach rozpoczynaja się w pierwszej połowie września 2018 r.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także dokumentacji słuchaczy udziela
Sekretarz Studiów mgr Kinga Cudna tel. 664 31 55 25.