Zasady rekrutacji na studia

  1. Należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/
  2. O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w systemie https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/
  3. Rejestracji należy dokonać do 30 września 2017 r.
  4. Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października 2017 r.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także dokumentacji słuchaczy udziela
Sekretarz Studiów mgr Kinga Cudna.