Matematyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

  • Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu matematyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2019 poz. 1450)
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Matematyki
  • Długość trwania studiów – 3 semestry (500 godzin)
  • Koszt czesnego: 9300 zł (rozłożone na sześć rat po 1550 zł)
  • Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania - szczegóły pod nr. tel. 664315525
  • Szczegółowe treści studiów do pobrania: PROGRAM

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 
PRZEDMIOT WYKŁADY  ĆWICZENIA
SEMESTR I
Logika i teoria mnogości 15  
Algebra i teoria liczb 30 15
Analiza matematyczna 1 30 15
SEMESTR II
Geometria i topologia 30 15
Analiza matematyczna 2 30 15
Matematyka dyskretna i teoria grafów 15  
Dydaktyka matematyki I 20 25
Praktyka pedagogiczna I   45
SEMESTR III
Analiza matematyczna 3 30 15
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 30 15
Komputerowe wspomaganie nauczania   20
Dydaktyka matematyki II 20 25
Praktyka pedagogiczna II   45