Kadra

Administracja Studiów

dr inż. Przemysław Górecki

Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zaawansowanych Technologii Informatycznych
Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Data Science w Praktyce

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zaawansowanych Metod Analizy Danych i Data Mining w Biznesie

mgr Kinga Cudna

Sekretarz Studiów Podyplomowych
tel. 664 31 55 25

Pracownicy Dydaktyczni