Grafika Komputerowa i Multimedia

  • Studia doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia
  • Długość trwania studiów – 4 semestry (500 godzin)
  • Koszt czesnego: 9000 zł (rozłożone na dziesięć rat po 900 zł)
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Grafiki Komputerowej i Multimediów
  • Szczegółowy program studiów do pobrania: PROGRAM

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

PRZEDMIOT WYKŁADY  ĆWICZENIA
SEMESTR I
Świat analogowy versus świat wirtualny 10  
Matematyczne metody tworzenia obrazu cyfrowego 10 20
Tworzenie wizualnej struktury obrazu w mediach cyfrowych 10  
Fotografia cyfrowa 10  
Grafika wektorowa  10 25
Grafika rastrowa 10 20
Desktop Publishing 10 40
SEMESTR II
Grafika rastrowa   20
Grafika 3D 10 45
Animacja 10  
Animacja 2D   40
SEMESTR III
Grafika 3D   45
Animacja 3D   40
Dźwięk w multimediach 5 10
Urządzenia i aplikacje multimedialne 5 15
SEMESTR IV
Montaż obrazu i dźwięku 10 20
Projektowanie stron internetowych 10 20
Otwarte laboratorium   20