Data Science w Praktyce

  • Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  • Długość trwania studiów – 2 semestry (220 godzin)
  • Koszt czesnego: 5500 zł (rozłożone na cztery raty)
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Data Science w praktyce
  • Szczegółowy program studiów do pobrania: PROGRAM

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 
PRZEDMIOT   ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
SEMESTR I
Wprowadzenie do języka Python 20
Warsztat badacza danych 15
Wizualizacja i eksploracja danych 20
Bazy i źródła danych 20
Statystyka i algebra w praktyce 15
Zaawansowany język Python 20
RAZEM SEMESTR I  110
SEMESTR II
Wprowadzenie do języka R 20
Uczenie maszynowe 30
Analiza dużych zbiorów danych I 20
Analiza dużych zbiorów danych II 20
 Otwarte laboratorium 20
RAZEM SEMESTR II  110