Koło Warmińsko-Mazurskie PTI

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Koło Warmińsko-Mazurskie PTI ( www.pti.org.pl )

Głównymi celami działalności Towarzystwa są:

 • podejmowanie działań dotyczących informatyki w sferze działalności publicznej w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą,
 • działalność w zakresie doskonalenia kwalifikacji i uzyskiwania stosownych i zgodnych ze standardami świadectw oraz certyfikatów dotyczących zawodu informatyka,
 • działania związane z zapewnianiem wysokiego poziomu etycznego i zawodowego członków,
 • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej członków a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką, ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
 • popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań,
 • propagowanie idei Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL),
 • udział w budowie społeczeństwa informatycznego.

 

Koło Warmińsko-Mazurskie, powstało w 2010 roku z inicjatywy Haliny Tańskiej i Hanny Pikus pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Koło Warmińsko-Mazurskie zostało zorganizowane jako jednostka Oddziału Pomorskiego PTI (www.pti.gda.pl ) dzięki współpracy z prezesem OP PTI Wojciechem Kiedrowskim i Alicją Myszor - członkiem honorowym PTI. Obecnie Koło Warmińsko-Mazurskie wraz z Oddziałem Pomorskim jest organizatorem i patronem inicjatyw informatycznych. W pierwszej kadencji funkcjonowania koła przewodniczącym został Andrzej Rydzewski – dyrektor RCI UWM. W następnych dwóch kadencjach przewodniczącym był Marek Adamowicz- Dyrektor Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie i obecnie role tę pełni dr Anna Michalczyk- pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

Od początku swojej działalności Koło Warmińsko-Mazurskie ściśle współpracuje z wydziałem Matematyki i Informatyki, m.in. jako patron Warmińsko-Mazurskich Zespołowych Zawodów Programistycznych oraz organizator cyklicznych spotkań informatycznych na wydziale.

Koło Warmińsko Mazurskie skupia osoby związane z informatyką m.in. pracowników przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, z wielu branż oraz ośrodków naukowych a także studentów kierunków informatycznych z Warmii i Mazur.

Biuletyn PTI   1/2021 - https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Biuletyn-PTI-1-2021.pdf

 

Członkostwo w PTI

 • działanie w specjalistycznych sekcjach m.in. takich jak: sekcja analizy danych, sekcja cyberbezpieczeństwa, sekcja e-zdrowie, sekcja informatyki w zarzadzaniu, sekcja edukacji informatycznej, sekcja informatyków w administracji
 • poszerza wiedzę i poglądy na ICT,
 • daje szansę aktywizacji w sektorze IT w naszym regionie,
 • umożliwia spotkanie ciekawych ludzi z branży ICT,
 • daje możliwość uczestnictwa w projektach wdrożeniowych i doradczych.

Zarząd Koła:

 1. Anna Michalczyk – przewodniczący koła
 2. Marek Adamowicz – członek zarządu
 3. Hanna Pikus - członek zarządu
 4. Jacek Sochacki- członek zarządu
 5. Krzysztof Pikus- członek zarządu

Delegaci na Koła WM na walne zgromadzenie PTI

 1. Hanna Pikus

 

Zapisy do Koła Warmińsko-Mazurskiego:

W celu zapisania się do Koła Warminsko- Mazurskiego PTI należy skontaktować się z nami pod adresem email: kwm@pti.gda.pl

Kontakt: email: kwm@pti.gda.pl

Składki członkowskie w roku 2021

 • członkowie zwyczajni - 80 zł,
 • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 20 zł,

Statutowy termin wpłat składek upływa 31 marca każdego roku.

Składki członkowskie można wpłacać przelewem na konto oddziału:

Santander Bank Polska S.A.
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk