Wydział a COVID-19

 


Informacje ogólnouczelniane nt. COVID-19


 W tym miejscu będą pojawiały się informacje nt. pracy Wydziału w czasie ograniczonej możliwości pracy stacjonarnej.


 

mgr Sylwia Błaszkiewicz - Katedra Metod Matematycznych Informatyki

Zdalnie: poniedziałki, czwartki, piątki

Stacjonarnie:
Wtorki 
Środy 

Tel. 89 523 34 14


mgr Anna Niedziela - Katedra Analizy i Równań Różniczkowych, Ośrodek Informatyczno-Sieciowy

Zdalnie: wtorki, czwartki

Stacjonarnie:
Poniedziałki
Środy
Piątki

Tel. 89 524 60 46


 

mgr Kinga Lecko - Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego

Zdalnie: poniedziałki, wtorki, czwartki

Stacjonarnie:
Środy
Piątki

Tel. 89 524 60 92


 

mgr Marzena Śmiech - Katedra Algebry i Geometrii

Zdalnie: poniedziałki, środy

Stacjonarnie:
Wtorki
Czwartki
Piątki

Tel.  89 524 60 48


 

mgr Izabela Pawlicka - Katedra Analizy Zespolonej, Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki

Zdalnie: poniedziałki, środy, czwartki 

Stacjonarnie:
Wtorki
Piątki

Tel. 89 524 61 01