Zabokrzecka Anita

Undefined
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
Stanowisko: 
asystent dydaktyczny
E-mail: 
Telefon: 
524 60 96
Pokój: 
A 2/4
Konsultacje: 

poniedziałki 14.00-14:45
wtorki 9.00-9:45
Kod MS Teams: w3fyvpq