Sopyła Krzysztof

Undefined
Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
adiunkt badawczo-dydaktyczny
E-mail: 
Telefon: 
524 60 05
Pokój: 
E1/19
Konsultacje: 

Szczegóły na stronie internetowej

Realizowane tematy badawcze: 

CUDA SVM in .net free and open source Support Vector Machine Library in .Net - http://wmii.uwm.edu.pl/~ksopyla/svm-net-with-cuda-kmlib/

Współwykonawca w grancie "Wyszukiwanie Obrazów w oparciu o słowiniki wizualne"