Prolejko Małgorzata

Undefined
Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: 
asystent
E-mail: 
Telefon: 
524 60 59
Pokój: 
E 1/3