Jakóbowski Jan

Undefined
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Algebry i Geometrii
Stanowisko: 
adiunkt
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 54
Pokój: 
A 2/5
Konsultacje: 

wtorek, godz. 13.00 - 13.45 
środa, godz. 8.45 - 9.30

Dziedzina: 
nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina: 
matematyka
Specjalność: 
geometria
Dorobek naukowy: 

Około 30 publikacji, głównie z geometrii, w tym 3 w Geom. Dedicata; 5 w Bull. Polish. Acad. Sci. Math; 1 w J. Geom.; 4 w Demonstratio Math.; redakcja monografii; rozdziały w monografiach.

Realizowane tematy badawcze: 

Wybrane modele matematyczne i ich zastosowania

Przynależność do organizacji: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia: 

Nagrody: kilkakrotnie naukowa nagroda JM Rektora; kilkakrotnie organizacyjna nagroda JM Rektora

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Złoty Laur UWM

Wykształcenie: 

wyższe (habilitacja 2003)