Jakóbowski Jan

Undefined
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Algebry i Geometrii
Stanowisko: 
adiunkt dydaktyczny
E-mail: 
Telefon: 
524 60 54
Pokój: 
A 2/5
Konsultacje: 

Poniedziałek 11.30–13.00 (p. A2/5)

Dziedzina: 
nauki matematyczne
Dyscyplina: 
matematyka
Specjalność: 
geometria
Dorobek naukowy: 

Kilkanaście publikacji z geometrii, w tym 3 w Geom. Dedicata; 3 w Bull. Polish Acad. Sci. Math., 1 w J. Geom.; 2 w Demonstratio Math.

Realizowane tematy badawcze: 

Wybrane modele matematyczne i ich zastosowania

Przynależność do organizacji: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia: 

Kilkakrotnie - naukowa nagroda J.M. Rektora; Srebrny Krzyz Zasługi.

Wykształcenie: 

wyższe (habilitacja 2003)