Cybowski Wojciech

Polski
Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
asystent
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 28
Pokój: 
E0/7
Konsultacje: 

Środy, godz. 15.00-16.30
Kod MS Teams: pd7t51m