Bulińska Maria

Undefined
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki
Stanowisko: 
wykładowca
E-mail: 
Telefon: 
524 60 78
Pokój: 
A 1/4
Przynależność do organizacji: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne, skarbnik Oddziału Olsztyńskiego