Bogacz Łukasz

Undefined
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Ośrodek Informatyczno-Sieciowy
Stanowisko: 
administrator lokalny w sieci
E-mail: 
Telefon: 
524 60 24
Pokój: 
D 2/17
Strona domowa: