Banach-Szewczak Agnieszka

Undefined
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Dziekanat A1/21 - Inf. I° stac.
Stanowisko: 
specjalista
E-mail: 
Telefon: 
524 60 01
Pokój: 
A 1/15