Abramczuk Mariusz

Undefined
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego
Stanowisko: 
asystent
E-mail: 
Telefon: 
524 61 07
Pokój: 
E 0/18
Konsultacje: 

Poniedziałki, godz. 12.00-14.00
Piątki, godz. 12.00-14.00
Kod MS Teams: llehapv