Index of /f/WD

SYLABUS

Konsultacje - kod zespołu ktffsjo

12.03.2023 17:45-18:45
19.03.2023 17:45-18:45
13.05.2023 18:15-19:15
03.06.2023 16:30-17:30
Jeden dodatkowy termin TBD

Wstęp Python

cw1.pdf - typy danych, zmienne, kontenery danych
cw2.pdf - wprowadzanie danych, pętle, ify, błędy
cw3.pdf - funkcje, moduły, pakiety
19.03 tydzień 4 - kolokwium 1
25.03 tydzień 5 - poprawa kolokwium 1

Wizualizacja Danych

cw6.pdf - Numpy 1
cw7.pdf - Numpy 2
cw8.pdf - Pandas
zamowienia.csv
cw9.pdf - Matplotlib - wprowadzenie, wykresy 2d
cw10.pdf - Proste wykresy
cw11.pdf - Matplotlib - część 2, wykresy 3d
21.05 tydzień 13 - kolokwium 2
cw12 notebook - Seaborn - alternatywna biblioteka do tworzenia wykresów
11.06 tydzień 15 - poprawa kolokwium 2