Golasiński Marek

Undefined
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Algebry i Geometrii
Stanowisko: 
profesor
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 56
Pokój: 
A 2/3
Konsultacje: 

wtorki, godz. 15.00-17.00
Kod MS Teams: n7owp73