Borsuk Michaił

Undefined
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny
E-mail: 
Telefon: 
524 60 14
Pokój: 
A 0/18
Konsultacje: 

wtorek 10:30-12:00
czwartek 11:30-13:00

Dziedzina: 
nauki matematyczne
Dyscyplina: 
matematyka
Specjalność: 
równania różniczkowe cząstkowe
Dorobek naukowy: 
 1. A priori estimates and solvability of second order quasilinear elliptic equations in a composite domain with nonlinear boundary conditions and conjunction condition. // Proc. Steklov Inst. of Math. 103, (1970), p. 13-51. Translation from Russian original: Tr. Math. Inst. Steklov 103, (1968), p. 15-50.
 2. Dini continuity of the first derivatives of generalized solutions to the Dirichlet problem for linear elliptic second order equations in nonsmooth domains.// Ann. Polon. Math. 69, № 2 (1998), p. 129-154. // Siberian. Math. J. 39, № 2 (1998), p. 226-244. Translation from Russian original: Sibirsk. Mat. Zhurn. 39, № 2 (1998), p. 261-280.
 3. Exact Schauder estimate of solutions of a boundary value problem for parabolic second order equations and their application to a nonlinear problem. // Annales Polonici Mathematici. LXXIX. 3 (2002), 207 – 232.
 4. Degenerate elliptic boundary value problems of second order in nonsmooth domains.” 143 p. // Contemporary Mathematics. Fundamental directions. v. 13 (2005). Moscow (w języku rosyjskim).
 5. Elliptic boundary value problems of second order in piecewise smooth domains, 531 p. (współautor W.A.Kondatiev), „ELSEVIER”, North-Holland. Mathematical Libfrary, v. 69 (2006).
 6. Transmission Problems for Elliptic Second-Order Equations in Non-Smooth Domains, 220 p., Birkhauser 2010 Ogólną liczbę publikacji: 2 monografie, 58 artykułów naukowych, 2 podręczniki dla studentów.
Realizowane tematy badawcze: 

Eliptyczne zagadnienia brzegowe nieliniowe w obszarach niegładkich.

Przynależność do organizacji: 
 • Rada Naukowo-Dydaktyczna z Matematyki przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Średniego Specjalnego ZSRR, 1974-1985, Moskwa;
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne, od 1998; Radzie Akademii Handlowo-Ekonomicznej we Lwowie, 1976 - 1984;
 • Radzie Akademii Handlowej w Biełgorodzie, 1984-1988;
 • Radzie Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ART w Olsztynie, 1997 - 1999;
 • Radzie Instytutu Matematyki, Informatyki i Fizyki UWM w Olsztynie, 1999 - 2000;
 • Radzie Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, od 2000;
Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia: 
 • Dyplom honorowy Moskiewskiego Fizyko - Technicznego Instytutu (1970); za aktywną pracę w Uniwersytecie Ludowym fizyko-technicznej wiedzy.
 • Dyplom honorowy Ministerstwa Edukacji RFSRR oraz Republikańskiego Komitetu Związku Zawodowego Pracowników Edukacji, Szkół Wyższych oraz Instytutów Naukowych RFSRR (1973); za wkład pracy w podnoszenie kwalifikacji naukowych nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących Rosji.
 • Indywidualny grant Sorosa (ISF, 1993); za naukowe osiągnięcia.
 • Nagroda indywidualna Rektora UWM w Olsztynie II stopnia (2002); za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
Wykształcenie: 

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Wydział Matematyki i Mechaniki, matematyka • - Magisterium: uczelnia, rok, kierownik pracy (stopień/tytuł, imię i nazwisko), tytuł pracy: o Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, o 1962, o prof. zw., dr hab, członek AN Ukrainy Jarosław Lopatyński , o praca pt. „O pewnym nieliniowym zagadnieniu brzegowym w obszarze składowym”. • - Doktorat: uczelnia, rok, promotor (stopień/tytuł, imię i nazwisko), tytuł dysertacji: o Instytut Matematyczny im. W.O. Stiekłowa AN ZSRR (Moskwa), o 1969 o dr hab. prof. Wiera Maslennikowa, o dysertacja pt. „Nieliniowe zagadnienia brzegowe dla quasiliniowych równań eliptycznych drugiego rzędu” • - Habilitacja: uczelnia [inna jednostka naukowa], rok, tytuł pracy (miejsce i rok wydania), specjalność. o Instytut Zastosowań Matematyki i Mechaniki AN Ukrainy, o 1994, o praca pt. „ Pierwsze zagadnienie brzegowe dla równań eliptycznych drugiego rzędu w obszarach z punktami kątowymi i stożkowymi na brzegu” (Lwów, 1993), o równania różniczkowe. • - Stanowisko: prof. nadzwyczajny – rok uzyskania....1997. • - Tytuł naukowy – profesor, rok uzyskania... 2006.