• Faculty of Mathematics and Computer Science

  • Faculty of Mathematics and Computer Science

  • Faculty of Mathematics and Computer Science

Opłaty za studia niestacjonarne

Zarządzenie Nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015

 

Zarządzenie Nr 49/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inz. Wojciecha Janczukowicza, opłatę czesnego za semestr letni można wnosić w nie więcej niż 4 miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesica (luty, marzec, kwiecień, maj) bez pisania podania. Opłaty też będą sprawdzane na bieżąco, a studenci nie wywiazujący się z tego obowiązku - skreślani z listy studentów za brak wniesienia opłaty.

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckicj
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

eastgroup ms itacademy logo msdn academic cisco academy
fabryka innowacji logo most logo br


.

Contact

University of Warmia and Mazury
Faculty of Mathematics
and Computer Science

Sloneczna 54 Street

10-710 Olsztyn

fax: (89) 524 60 89