10 powodów do studiowania matematyki

Matematyka zmienia wszystko, czyli 10 powodów do studiowania matematyki

Wbrew obiegowym opiniom, matematyka nie zajmuje się rachunkami (jest to raczej domena księgowych). Paradoksalnie, wyjaśnimy to na prostym i jakże „rachunkowym" przykładzie. W starożytności dodanie do siebie dwóch względnie dużych liczb było problemem matematycznym. Nie wiemy dokładnie, jak kapłani w starożytnym Egipcie potrafili rozwiązywać takie problemy księgowo-rachunkowe, wiemy natomiast, że nie posiadali żadnej ogólnej metody. Ale oto w Indiach urodził się GENIALNY MATEMATYK (którego imienia nie znamy), i odkrył system pozycyjny zapisu liczb: na przykład, liczba 345 to 3 setki, 4 dziesiątki i 5 jedynek (3x100+4x10+5). Odkrycie to dało ogólną metodę sumowania każdych dwóch liczb całkowitych, której uczy się w szkole. Z chwilą odkrycia systemu pozycyjnego problem przestał być problemem matematycznym. Czy nie jest tak, że to jedno osiągnięcie genialnego matematyka spowodowało cały dalszy postęp ludzkości? Proszę sobie wyobrazić jakiekolwiek późniejsze odkrycie, które nie potrzebowałoby arytmetyki... W wieku XX odkryto kwarki, cząstki mniejsze od hadronów, za pomocą matematyki, a dokładniej, teorii reprezentacji grup. W dzisiejszym świecie nie da się zarządzać finansami lub ubezpieczeniami bez rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Żyjemy w XXI wieku, a dalszy postęp wymaga coraz bardziej zaawansowanej matematyki, która:
- porządkuje informacje o świecie;
- opisuje zjawiska fizyczne, przyrodnicze i społeczne za pomocą najbardziej uniwersalnego języka wzorów matematycznych;
- odsłania ukryte związki między zjawiskami, znajduje strukturę w pozornym chaosie.

Skoro świat potrzebuje coraz więcej matematyki, to potrzebuje też coraz więcej matematyków. Oto powody, dla których warto ją studiować:
1. Osoby po studiach matematycznych potrafią szybko się uczyć i opanowywać rożne obszary wiedzy, bo przez całe studia trenowali inteligencję.
2. Osoby po studiach matematycznych są cenione przez pracodawców. Średnia zarobków absolwentów studiów matematycznych jest wszędzie wyższa od przeciętnej, a w USA jest najwyższa!
3. Większość absolwentów matematyki szybko znajduje pracę w gospodarce, szkolnictwie wyższym i średnim.
4. Dzięki drukarkom 3D będziemy mogli przekształcać informację w materię, a tu nie można będzie się obejść bez porządkującej informację roli matematyki (a więc i matematyków). Studiowanie matematyki jest przyszłościowe!
5. Studiowanie matematyki wpływa na osobowość: matematyka uczy nas, jak dokładnie analizować rzeczywistość, badać fakty i wyciągać z tego poprawne wnioski, niezależnie od tego, do czego one doprowadzą, uwalnia od dogmatów i stereotypów.
6. Matematyka pobudza zdolność człowieka do nowatorskiego myślenia, a wobec tego dostarcza narzędzi wykraczających poza jej bezpośredni obszar. Matematyk może odnieść duże sukcesy w takich obszarach jak finanse i ubezpieczenia oraz logistyka.
7. Matematycy wnoszą ogromny wkład w rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych. Firma Microsoft zatrudnia „Theory Group" (Grupę Teoretyczną) w której pracują, n.in.: wybitni fizycy Christian Borg i Jennifer Chayes, i wybitni matematycy: Jeong Han Kim (teoria grafów) i Michael Freedman (topologia), laureat najwyższej nagrody w matematyce – Medalu Fieldsa!
8. Matematyka jest podstawą teorii ryzyka i teorii decyzji – bez nich nie można prowadzić poważnego biznesu.
9. Wg danych Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego, matematycy pracują w astronomii i badaniach kosmicznych, badaniach klimatu, medycynie, bezpieczeństwie narodowym i robotyce.
10. Matematyka jest tworzona przez ludzi, tak samo jak literatura, sztuka i muzyka. Ludzkość chce rozumieć Wszechświat i swoje miejsce w nim za pomocą nauki. Studia matematyczne mogą być początkiem kariery naukowej.