Gratulacje dla dra hab. Adama Lecko, prof. UWM

Serdecznie gratulujemy dr. hab. Adamowi Lecko, prof. UWM zakwalifikowania przez MEiN do finansowania w ramach konkursu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych, projektu pt. VIII międzynarodowa konferencja matematyczno-informatyczna "Congressio-Mathematica".