Uwaga studenci I roku studia pierwszego stopnia kierunek Matematyka

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 05.10.2018 r w Auli C0/1 o godzinie 8.30
W trakcie spotkania wydawane będą:
-legitymację studenckie(żeby odebrać legitymację trzeba mieć dowód wpłaty na kwotę 17 zł)
-umowy o kształcenie (egzemplarz dla studenta)
Podczas spotkania będzie zbierana składka na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (55zł)
Przypominam o konieczności rejestracji na przedmioty modułu ogólnouczelnianego.

https://ul.uwm.edu.pl/catalogue.php?rg=MOD2018Z
(tylko specjalność matematyka finansowo-ubezpieczeniowa)
W razie problemów z rejestrację proszę o kontakt:
piotr.mendalka@matman.uwm.edu.pl

Dziekanat WMiI