Uwaga I rok kierunek Informatyka studia stacjonarne !

 W dniu 2.10.2017 r.(poniedziałek) odbędzie się spotkanie studentów z pracownikami Dziekanatu i przedstawicielami Samorządu Studenckiego według następującego porządku:

  • godzina 9:00 aula C1- specjalność Informatyka ogólna
  • godzina 10:15 aula B -  specjalność Inżynieria systemów informatycznych

 

Każdy student powinien dostarczyć na spotkanie dowód wpłaty za legitymację
w kwocie 17 zł (w formie papierowej).

 

W przypadku braku dowodu wpłaty legitymacja nie zostanie wydana !

 

 Numer konta bankowego na który należy wpłacić za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po zalogowaniu się na stronie: www.usosweb.uwm.edu.pl . Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia.

 

Podczas spotkania wydawane będą legitymacje studenckie oraz pobierane opłaty na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW (szczegółowe informacje
w późniejszym terminie).

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!!!