Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku

Uwaga I rok kierunek Informatyka studia stacjonarne !

W dniu 1.10.2018r. (poniedziałek) odbędzie się spotkanie studentów z pracownikami Dziekanatu i przedstawicielami Samorządu Studenckiego według następującego porządku:

  • godzina 9:00 aula B-  specjalność Inżynieria systemów informatycznych
  • godzina 11:30 aula B - specjalność Informatyka ogólna

Każdy student powinien dostarczyć na spotkanie dowód wpłaty za legitymację
w kwocie 17 zł
(w formie papierowej). 

W przypadku braku dowodu wpłaty legitymacja nie zostanie wydana !
 Numer konta bankowego na który należy wpłacić za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po zalogowaniu się na stronie: www.usosweb.uwm.edu.pl . Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia.

Podczas spotkania wydawane będą legitymacje studenckie oraz pobierane opłaty na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW (szczegółowe informacje
dotyczące ubezpieczenia po 19 października).

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!!!