Organizatorzy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska


Wydział Matematyki i Informatyki
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie